Beszámoló az MCE “A kontrolling gyakorlata” c. konferenciájáról
2011. október 19. Debrecen

A Debreceni Egyetem 80 fős konferenciatermében egyetlen üres hely sem maradt október 19-én, a Magyar Controlling Egyesület kilencedik konferenciáján.

Nagy- és középvállalati controllerek, intézmények gazdasági vezetői gyűltek össze és bizonyosodtak meg arról, hogy a controllingra továbbra is nagy szükség van, hogy a korszerű, versenyképes controlling és az eredményesség között szoros pozitív irányú a kapcsolat. Meggyőződhettünk arról, hogy elindult a korszerű irányításszervezés a versenyszférán kívül is. Jó példákat hallottunk az önkormányzatok és a sport gazdálkodásának megújulási törekvéseiről. Mindemellett megtudtuk azt is, hogy a jövő controllere nem táblázatokban, hanem mozgatható, grafikus ábrákon keresztül mutatja be a szimulációinak eredményét.

Terem

A controlling szakirodalom kevéssé foglalkozik az önkormányzati szférával, állapította meg dr.  Szemenyei László, a Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda stratégiai tanácsadója. Igaznak tartotta azt a Beke Barnabás által tett megállapítást, mely szerint az önkormányzatok a controllingot ismerik, de nem hasznosítják.

alt

Hogy miért terjedt el kevésbé a controlling az önkormányzatoknál? Az első válasza dr. Szemenyei Lászlónak erre a kérdésre az, hogy a jelenlegi működési környezet nem segíti elő a controlling kialakítását és működését. A szakterületi ügyosztályok felügyelik az alájuk tartozó vállalatokat. A szakterületek között nincs koordináció, sok a „kézi vezérlés”, csak a szabályosságot, a pénzügytechnikai végrehajtást vizsgálják. A tervezés nem zárt rendszer, a treasury és az eredmény kimutatás nincs összefüggésben. Bázis alapú tervezés van, elemzés nincs, a sorok között kell olvasni.

A változtatások elindultak a Fővárosi Önkormányzatnál is. Pozitív kezdet az un. Gazdasági Program, melynek keretében nagyobb szervezeti egységeket (holdingok, főosztályok) hoznak létre, stratégiát készítenek, 25%-os létszámcsökkentés valósul meg, a politikai kabinetek napi működését mérséklik,  controlling-elemek bevezetésére kerül sor (treasury részleg létrehozása, korszerű tervezés, eltéréselemzés stb), megkezdődik az informatikai rendszer lehetőségeinek kihasználása.  A gazdálkodás korszerűsítése létkérdés, mert a többletforrások elfogytak és az adóssági spirált meg kell állítani.

Bede Lászlótól, a  Debreceni Hőszolgáltató Zrt. gazdasági igazgatójának előadásából egy olyan controlling rendszert követhettünk végig, mely működik, fejlődik, eredményt hoz, a klasszikus controlling minden előnyét magába foglalja. Bede László bemutatta a controllingot, amely koncepciózusan átíveli a holding, a Vagyonkezelő és azon belül a tagvállalatok tevékenységét.

alt

A központi controlling a pénzügyi mutatók zártságából a folyamatok és tevékenységek esetenként naturáliákkal jellemezhető világába lép ki. Nem egyben láttatja a társaságokat, hanem tevékenységenként vizsgálja. A tervek gördülő tervek. Tanulságos volt az ábra, ahol Gannt diagramon mutatják be a tervezési folyamat egyes lépéseit.

Cash-pool rendszertvezettek be és gördülő pénzügyi tervezést. Minden hét hétfői napján a megelőző hetet illetően a tervezett és tényleges pénzáramok alakulása kiértékelésre kerül. A vállalatcsoporton kívüli és belüli pénzáramok együttes összege amennyiben az előírt mértéket meghaladja, a jelentést indoklással kell ellátni. Mivel a jövőbeni pénzáramok ismeretére az előzőeknél nagyobb szükség van, a bázisadat figyelembevételével előre kell tervezni négy hetet. A rendszer bevezetése számottevő eredményt hozott. Ugyanilyen sikeres a költségfelelősi rendszerük, a kintlévőségek figyelésére alkalmazott szisztémájuk.

Nem kevésbé volt érdekes hallgatni a távhőszolgáltatásban bekövetkező változásokat és azok várható kihatását.

Dr. Bács Zoltánnak, a Debreceni Egyetem gazdasági főigazgatójának felvezetésében és Patay Lászlónak az előadásában érdekes előadást hallottunk a sportszervezeti controllinggal kapcsolatos koncepcióról. Patay László, aki az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. igazgatósági elnöke és egyben a Tenisz Szövetség korábbi elnöke is, szívügyének tekinti a sportban is az üzleti szemlélet, a stratégiaalkotás és a controlling bevezetését, elterjesztését.

alt

Át lehet-e ültetni a versenyszféra módszereit? Lehet-e transzparenciát megvalósítani, teljesítményhez kötött felelősséget bevinni a sport irányításába, amíg nincs semmi külső kényszer.

A versenyszféra és a sport számos különbsége ellenére nem lehet nélkülözni a jövőben a korszerűbb gazdálkodási szemléletet, mert a sportszervezetek finanszírozása kiszámíthatatlan, a szponzorok megszerzése egyre nehezebb. Patay László kidolgozta a stratégia alkotás folyamatát, a steakholderek azonosítását, a Tenisz Szövetségre a BSC célokat és a controlling bevezetés megoldási módjait. „A sportnak piaci nyelven kell beszélni, hogy egy nyelvet beszéljen a szponzorokkal!” – jegyezte meg az előadó.

Izgalmas volt dr. Drótos Györgynek, a Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docensének előadása a controlling informatikai támogatásának új irányairól.  Milyen rendszert válasszunk? Mindig vannak pozitív és negatív érvek az egyes rendszerek mellett. Ebben adott jó eligazítást az előadó.

alt

Az Excel alapú rendszerek kiváltása folyik a közepes és nagy vállalatoknál. Az excel -spagettit mindenki ismeri. Egy bizonyos bonyolultságon felül egy recsegő-ropogó excel rendszernél a vezetés többet érdemel, célszerű lecserélni. Kisebb vállalatok számára egy köztes változat a Power Pivottal kiegészített Excel 2010, mely BI támogatást is biztosít.

Az alternatív megoldások (Open Source BI, SaaS, Controlling Szolgáltató Központ) iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Az Open Source BI – komoly üzleti szoftver. Van ingyenes változat és van fizetős is. Lehet csak annyit venni, amire tényleg szükség van, saját fejlesztés is lehetséges. Jó megoldás KKV-k számára. A nyílt forráskódú (open source) szoftverek sajátosságaités acontrolling szolgáltató központok működését szintén megismerhettük.

A felhasználók elsődleges választási szempontja a könnyű kezelhetőség és a mobil hozzáférés. A vizualizáció tartalmi szemponttá válik. Ma már grafikus képekkel, mozgatható ábrákon keresztül tudunk szimulációkat végezni, mely rendkívül dinamikus és látványos!

Különösen izgalmas előadást hallgattunk Csanádi Andrástól, a Paksi Atomerőmű gazdasági igazgatójától a beruházás controllingról, annak speciális vonásairól a PAM-nél. A Paksi Atomerőmű Zrt. állami vállalat, a MVM Zrt. zászlóshajója. Az atomaghasadás hőjének felhasználásával villamos-energiát termelnek. Az erőmű kapacitás kihasználtsága 90%-os.

alt

A nukleáris biztonság miatt a beruházások megalapozottságának különös jelentősége van. Nem véletlen, hogy a beruházási controlling is kiemelt jelentőséggel bír.

Az előadó bemutatta a projektek előkészítésének, megalapozásának és megvalósításának és a beruházás-kezelésnek az alaposan átgondolt, nagyon szakszerűen zajló folyamatát. A beruházások nagy része biztonsági célt szolgál, ezért olyan biztonságmérési rendszert alakítottak ki, mely műszaki-, gazdasági- és controlling minősítést egyaránt tartalmaz. A beruházások esetében – meghatározott nagyságrend felett –utólagos értékelés is folyik az eredmények bemutatása és a tanulságok levonása miatt.

Az előadás végén Csanádi Andrástól szakmailag korrelt informácókat kaptunk a fukushimai erőműben történt katasztrófa részleteiről.

A családi vállalkozások speciális vonásairól tartott előadást dr. Berendi Péter, a Roland Divatház Zrt. alapító tulajdonosa, a Felelős Családi Vállalkozások Egyesületének elnökségi tagja. Megtudtuk, hogy jelenleg Európában hozzávetőleg 4 millió jelentősebb családi vállalat és vállalkozás van. Ők  nagyságrendileg kb. 60 %-a az összes cégformának, és kb. 40-50 %-át termelik a GDP-nek. Magyarországon – becsült adat szerint – 4-500 ezer családi vállalat, vállalkozás működik.

alt

Dr.Berendi Pétertől megtudhattuk, miben különbözik a családi vállalat irányítása, működtetése a többi vállalatétól. Milyen problémák és előnyök származhatnak a „családi” jellegből, mit jelent a családi marketing, milyen buktatókat hordozhat magában a generációváltás, az alapító tulajdonos visszavonulása. Érdekes, lélektani tényezőkkel is fűszerezett előadást hallhattunk.

A konferenciát a Debreceni Református Nagytemplomban orgonahangverseny zárta le.

alt

Az előadóknak köszönjük a színvonalas prezentációkat! Örülünk, hogy az Egyesület tagságából sokan eljöttek, és annak különösen, hogy a Konferencián számos érdeklődőt fogadhattunk, akik most ismerkedtek az Egyesület tevékenységével !

Az előadások prezentációit ide kattintva olvashatja !

 

Dénes Tamásné ügyvezető