2022-07-13 Klára Mercz

A számvitel és a controlling elmélete, gyakorlata – ünnepi konferencia

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Számvitel Tanszéke tisztelettel meghívja a DR. BÍRÓ TIBOR nyugalmazott tanszékvezető 70. születésnapja és DR. SZTANÓ IMRE nyugalmazott tanszékvezető 75. születésnapja alkalmából 2022. augusztus 30-án megrendezésre kerülő „A számvitel és a controlling elméleete, gyakorlata” c. ünnepi konferenciára.

A konferencia helyszíne: BGE PSZK, 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12., III. előadó

A konferencia programja:

8.30-9.00 Regisztráció (aula)

9.00-9.30 Köszöntő, a konferencia megnyitása

Prof. Dr. Heidrich Balázs (BGE, rektor, egyetemi tanár)

Dr. habil. Csillag Sára (BGE PSZK, dékán, egyetemi docens)

Ünnepeltek méltatása

Dr. Kardos Barbara (BGE PSZK, tanszékvezető, főiskolai docens)

Kresalek Péter (BGE PSZK, tanszékvezető-helyettes, mestertanár)

9.30-9.50 A könyvvizsgálati szakma aktuális kihívásai

Rózsai Rezső (KPMG, vezérigazgató)

9.50-10.10 Könyvvizsgálati módszertani változások

Dr. Hegedűs Mihály (Magyar Könyvvizsgálói Kamara, oktatási alelnök)

10.10-10.30 A könyvvizsgálat minősége és annak ellenőrzése a hazai gyakorlatban

Prof. Dr. Pál Tibor (ME GTK, egyetemi tanár; Magyar Könyvvizsgálói Kamara, elnök)

10.30-11.00 Kávészünet (IV. előadó)

11.00-11.20 Konszolidáció: számviteli törvény vs. IFRS

Dr. Simon Szilvia (BGE PSZK, főiskolai docens)

11.20-11.40 Változó igények, változó pénzügyi beszámolás

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea (BGE PSZK, intézetvezető, egyetemi docens)

11.40-12.00 Módszertani újdonságok a controlling alkalmazásában

Prof. Dr. Zéman Zoltán (MATE, egyetemi tanár)

12.00-12.20 Gyakorlati tapasztalatok a controlling világából

Tirvol Tamás (controlling tanácsadó)

12.30-13.30 Ebéd

13.30-13.50 Agilis controlling – alapok, módszerek, tapasztalatok

Radó István (IFUA Horváth, ügyvezető; Menedzsment és Controlling Egyesület, elnök)

13.50-14.10 Átalakuló gazdasági felsőoktatás, átalakuló BGE

Dr. habil. Csillag Sára (BGE PSZK, dékán, egyetemi docens)

14.10-15.00 Kerekasztal-beszélgetés

A gazdasági felsőoktatási (elsősorban a számvitel és a controlling) képzések tartalma és a szakma jelenlegi és jövőbeni követelményei, a munkáltatók elvárásai.

15.00-15.30 Ünnepeltek köszöntése

A konferencián való részvétel ingyenes, de kérjük, hogy részvételi szándékát 2022. augusztus 22-ig jelezze az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKApUKR6JfZyJTMm2q2Y8Sat7OzmOrcdI3uq3M8l–P_lkEg/viewform