2023-02-15 Klára Mercz

Meghívó éves beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlésre

Tisztelt Tagtársunk!

A Menedzsment és Controlling Egyesület 2023. március 7-én, kedden 17:00 órakor tartja éves beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlését, melyre ezúton szeretettel meghívjuk.

Ha nem tud a közgyűlésen személyesen részt venni, kérjük, hogy meghatalmazás útján képviseltesse magát.

A szervezés megkönnyítése érdekében részvételi szándékát jelezze a denesmara@mce.hu címen.

A közgyűlés helyszíne: 1117. Budapest, Buda-part tér 2. Sloan tárgyaló

Az Menedzsment és Controlling Egyesület székhelye: 1117. Budapest, Buda-part tér 2.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. A Jelölő Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság bemutatása és elfogadtatása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. Elnöki beszámoló az Egyesület 2022. évben végzett tevékenységéről
  3. A 2022. évi számviteli beszámoló, az Egyesület gazdálkodásának ismertetése
  4. A Felügyelő Bizottság jelentése
  5. A 2022. évi jelentések, beszámolók elfogadása
  6. A 2023. évi rendezvények
  7. A 2023. évi pénzügyi terv
  8. A 2023. évi pénzügyi terv elfogadása
  9. A Jelölő Bizottság javaslata az Elnökre, Elnökségi Tagokra, a Felügyelő Bizottság tagjaira
  10. Az Elnök, az Elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság megválasztása

A közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos anyagokat, a határozati javaslatokat és a meghatalmazásmintákat itt érhetik el.

Üdvözlettel:
Radó István
MCE elnök