2018-02-02 Klára Mercz

Éves beszámoló közgyűlés

A Menedzsment és Controlling Egyesület 2018. február 20-ra összehívott közgyűlése nem volt határozatképes, ezért az újabb közgyűlés, 2018. március 7-én, szerdán, 1700 órakor lesz megtartva.

A közgyűlés helyszíne: Lánchíd szalon, 1013. Budapest, Lánchíd u. 7. I. emelet

Az MCE székhelye: 1119. Bp. Fehérvári út 79.

A beszámoló közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Közgyűlési beszámoló az Egyesület 2017. évi munkájáról
  2. A 2017. évi közgyűlési beszámoló megvitatása és elfogadása
  3. Az Egyesület 2017. évi vagyoni helyzetének értékelése
  4. A vagyoni helyzet értékeléséről szóló beszámoló elfogadása
  5. A Felügyelő Bizottság jelentése
  6. A Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása
  7. Vita a stratégiai irányokról
  8. Javaslat a 2018. évi pénzügyi tervre
  9. A 2018. évi pénzügyi terv elfogadása