2021-03-29 Klára Mercz

Beszámoló az MCE adókonferenciájáról

A Menedzsment és Controlling Egyesület március 23-án Adatvezérelt adóellenőrzés” címmel online adókonferenciát rendezett. A szakmai paletta bővítését az tette időszerűvé, hogy az elmúlt években az Adóhivatal felgyorsította a digitalizációs fejlesztéseket, ami a NAV gazdaság fehérítő intézkedéseit támogatja. Április 1-től már a magánszemélyek részére kiállított számlák adatszolgáltatása is kötelező lesz. Az eddigi fejlesztéseket és a jövőbeni terveket a legkompetensebb szakértők bevonásával tekintettük át.

RSM Hungary Adóüzletág részéről

Fajcsák Gábor adópartner és Németh Lilla igazgató részletesen beszámoltak az eddigi adóhatósági fejlesztésekről és az ezekhez kapcsolódó, vállalati partnerekkel szerzett tapasztalataikról. A már bevezetett adatszolgáltatási és digitalizációs intézkedések célja, hogy az adózókat önkéntes jogkövető magatartásra ösztönözze. Az adatvagyon birtokában megfigyelhető, hogy szaporodnak a célzott NAV ellenőrzések ott, ahol valamifajta visszaélést észlel a hatóság. Az adóellenőrzések érintettjeinek kiválasztása a digitális adatszolgáltatás alapján történik. A pontosabb, hatékonyabb és gyorsabb adóellenőrzések összeségében a NAV eredményességét növelik.

Az Adóhatóság ugyanakkor a begyűjtött adatokat fokozatosan az adózók számára is elérhetővé teszi. Ezért várható, hogy a hatóság elvárja majd a vállalkozásoktól a megkapott, vagy elérhetővé váló adatok áttekintését, ellenőrzését és a megfelelő intézkedések megtételét is az adózók oldalán.

Melyek a főbb adatok, amelyekre a NAV támaszkodik?

Az adózói adatok kiterjednek például a NAVonline számla, a pénztárgépek, bekötött automaták, EKAER stb. adatokra, illetve az államigazgatás más rendszereinek, más országok adóhatóságainak adataira, adott esetben banki adatokra is. . Továbbá a NAV által előállított ellenőrzésekből és adatszolgáltatásokból származó adatok kockázatelemzése is ezt az adatvagyont gazdagítja, Mindezen információk felhasználásával a NAV kiszűri az eltéréseket, a visszaélésre utaló jeleket és támogató eljárást vagy ellenőrzést foganatosít. Éppen ezért a cégek oldaláról az adatok tudatos monitorozása, például a céges partnerek adatainak ellenőrzése, felértékelődik.

Mire lehet még ezeket a NAV által biztosított adatokat használni?

 1. Könyvelésünk ellenőrzésére
 2. partnereink által kiállított számlák ellenőrzésére
 3. a háttérben automatikusan működő ellenőrzésekre, úgymint a beküldött NAV online számla jelentéseink ellenőrzésére, a NAV adatbázisok alapján előauditok futtatására.

Miért jó az, ha az áfabevallás benyújtása előtt ellenőrizzük a NAV-nál rendelkezésünkre álló adatokat?

 1. ellenőrzött áfabevallást tudunk benyújtani, az ellenőrzési során a döntési pontokat akár egy automatizált szoftver meg tudja mutatni számunkra (saját könyvelési adatok és NAV online számla adatok közötti eltérések)
 2. megbizonyosodhatunk róla, hogy a partnereink jelentették-e a felénk kiállított számlákat és amennyiben igen, milyen adattartalommal
 3. a kimenő és bejövő számla XML-ekből áfaanalitikát lehet készíteni, mely várhatóan egy olyan áfaanalitika, amely a NAV-nál is elérhető lesz az áfabevallási kiajánláskor.

Mire használhatóak az XML fájlok?

 1. NAV ezt a formátumot várja el az online számla jelentés beküldésekor (előre definiált formátum), így minden adózótól ugyanolyan formátumot kap – könnyen és hatékonyan ellenőrizhető, szűrhető az adattartalom
 2. XML 3.0 = számla, ezért a papírszámlák helyett is használhatóak lehetnek ezek a dokumentumok
 3. XML alapján tudunk könyvelni is akár: az ERP-be beolvasva az XML-t , nem kell manuálisan könyvelni, csak a könyvelést ellenőrizni
 4. könyvvizsgálatkor adatexportot.

NAV-KIAV Kockázatkezelési és Ellenőrzéstámogató Főosztály részéről

Czöndör Szabolcs Péter főosztályvezető elmondta, hogy az online számla-adatszolgáltatást 2018. július 1-től kezdték bevezetni és az adatszolgáltatásra kötelezettek köre fokozatosan bővül. Április 1-től a magánszemélyeknek kiállított számlák is bekerülnek az adatszolgáltatási körbe. A fejlesztések során arra törekszenek, hogy segítség a vállalkozások digitalizációs fejlődését az Adóhivatali szolgáltatások használatával. Dolgoznak az eÁFA bevezetésén, eszerint az Adóhivatal készítené el a vállalkozások ÁFA bevallás tervezetét. Kiemelte, hogy ez elsősorban a nem túl bonyolult üzleti tevékenységet kis-és középvállalkozásoknak nyújthat könnyebbséget. Ugyanakkor kiemelte, hogy a vállalkozásokat segíteni fogja a hibátlan bevallások elkészítésében.

További fejlesztéseken, a Standard Audit File (SAF-T) bevezetésé is dolgoznak. SAF-T bevezetését követően az adózóknak ebben a formátumban kell majd adatot szolgáltatniuk pl. könyvelés, számlaforgalom, törzsadatok, tárgyieszközök és készletmozgások kapcsán. Kiemelt cél, hogy a számlák valós adattartalmát is ellenőrizni tudják.

Magyarország a digitalizációban élen jár és az EU-n belül folyamatos egyeztetések folynak.

BPO Kft. Audit és Tax részről

Killik László partner és Rácz Noémi Bér és munkaügyi csoportvezető beszéltek arról, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai vannak az Adóhivatal által készített SZJA bevallásnak. Természetesen a 2017-ben bevezetett szolgáltatás az elmúlt években sok fejlesztésen ment keresztül. Azok számára, akik ügyfélkapuval rendelkeznek és viszonylag kevés kiegészítést kell tenniük azok ellenőrzést követően online jóvá tudják hagyni a bevallásukat. Ugyanakkor még nem teljesen ismert a kör a bevallandó jövedelmekről, ezeket az adózónak kell a rendszerben módosítani.

 • előnyök:

  bérszámfejtőknek kevesebb munka

  akiknek nincs semmilyen kedvezménye, egyéb jövedelme gyors és hatékony

  akik egy maguk vesznek igénybe kedvezményt a havi bérszámfejtésben, már szerepel a bevallásban

 • hátrányok:

  minden egyéb jövedelmet magának kell berögzítenie (pl. ingatlan bérbeadás magánszemélynek, külföldi jövedelmek, részvények

  akik a kedvezményt egyösszegben kívánják visszaigényelni, vagy közösen érvényesítik, bonyolultabb kitöltés

  ha helytelenül került bevallásra egy tétel a bérszámfejtő által, módosítani szükséges a bevallást

A NAV idei ellenőrzési terveiben is szerepel a foglalkoztatotti bejelentések és járulékbevallások közötti eltérések vizsgálata.

 • NAV vs OEP

  • NAV már elektronikusan ellenőriz, minden E-papíron kell beküldeni, de bonyolult a címzett kiválasztás

  • OEP mindent papír alapon ellenőriz, a változásokat, javításokat papír alapon kérik dokumentálni

  • OEP digitalizációja le van maradva a NAV-tól

Hogyan lehet kezelni a bérszámfejtésnél a különböző jogcímeken járó juttatásokat, kedvezményeket? Ezeket milyen módon lehet digitalizálni (kódolni, automatizálni)?

 • Különböző jogcímeken járó juttatások, kedvezmények, digitalizáció

  • legtöbb esetben egyedi elbírálás, jelenleg emiatt még nem megoldott az automatizálás

  • NAV küldi a szocho kedvezményekhez az igazolást, de könyvelőirodák esetében ez túl későn érkezik meg

  • bonyolultabb számítások a kedvezményeknél

Akinek tanácsra, támogatásra, segítségre lenne szükség vállalkozásuk ilyen irányú feladatainak megoldásában az bizalommal forduljon a konferencia szakmai partnereihez.

Elérhetőségük:

BPO Kft. Audit és Tax: http://mgi-bpo.hu/hu, 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., +36-1-422-1339 (134)

RSM Hungary Zrt.:
Cím: 1139 Budapest, Lomb utca 30-32.
T +36 1 886 3700; +36 1 886 3701

info@rsm.hu | www.rsm.hu |